yoga nidra

 
 
Yoga Nidra:
en meditativ praksis for
dyp avspenning og healing


Foto: Vidar Seigen

 

Yoga Nidra

Intensjon for denne praksisen
Hjertets innerste ønske
Fredfull/trygg plass
Kroppen
Pusten
Følelsene
Tankene
Glede
Hvem er jeg?
Det uendelige. Hvem er jeg mer enn meg selv?

 

 

Kursinnhold

Teori, selvspørreteknikk, pusteøvelser, andre øvelser, rolige bevegelser, dybdeavspenning.

Etter noen av timene får du en lydfil av yoga nidra fra timen.

 
En reise til indre ro og harmoni

Intensjon
Hjerteønske
Indre trygghet
Kroppen
Energi, prana, pusten
Følelser
Tanker, tankemønster
Glede
Jeg og det uendelige
Være, pure being

Intensjon (1)
Vi gir uttrykk for et ønske om hvordan vi vil ha det når akkurat denne yoga nidra er ferdig.
Det blir som om vi sender en kommando til en annen del av oss eller våre universelle hjelpere.

Hjerteønske (2)
Når vi går dypere inn i hjertet vårt; hva er vårt innerste ønske?

Indre trygghet (3)
For å gi oss selv en indre trygghet bruker vi en opplevelse som tidligere har gitt oss trygghet. Denne følelsen kan brukes i dagliglivet når vi trenger ekstra trygghet.

Kroppen (4)
En reise inn i den fysiske kroppen.

Energi - prana (5)
Vi blir oppmerksom på pusten og energien i kroppen. 

Følelser (6)
Vi ønsker følelser velkommen. Følelsene er der, og de tar fort overhånd. Hva skjer hvis vi ønsker motsatt følelse velkommen?

Tanker (7)
Vi vil alltid ha tanker som surrer, men kanskje de tankene kan være litt i bakgrunnen? Kanskje tankemønster kan løse seg opp?

Glede (8)
En sprudlende indre glede som ikke er knyttet til en ting eller person.

Hvem er jeg? (9)
Hvem er jeg i forhold til det universelle?
Finnes det et senter og en ende i livet, smerten, det fysiske, følelsene, tankene, gleden?

Ren væren (pure being) (10)
Når du kjenner at det ikke er noen grense mellom deg og universet. Når ditt indre lys forenes med det universelle lyset. Jeg tror at alle kan få et glimt av denne følelsen.

De 10 stegene iRest Yoga Nidra

Sanskrit-navnene på stegene:

10 - Sahaj
9   - Asmita Maya Kosha
8   - Ananda Maya Kosha
7   - Vijnana Maya Kosha
6   - Mano Maya Kosha
5   - Prana Maya Kosha
4   - Anno Maya Kosha
3   - Sankalpja
2   - Sankalpha
1   - Sankalpha

Maya: Illusjon. Er vi den vi tror vi er?

Kosha: Forskjellige deler av oss. Den fysiske kroppen, energikroppen, følelseskroppen osv. 

  Yoga Nidra Kurs

lastned-siden kan du høre på opptak av yoga nidra fra yogatimene.

Send sms eller e-post for påmelding

23. mai- 13. juni 2017:

Tirsdag kl 12:00-13:30 eller
Tirsdag kl 17:30-19:00

Pris 4 ganger: kr 800


Hvis du jobber skift ol. kan du komme dag eller kveld som det passer deg.

Hvis du liker yoga nidra kan du gjøre det til en livslang prosess der du kan komme mer i harmoni med deg selv og den du egentig er.

Yoga Nidra er en dyp avspennning der du samtidig kan få ryddet opp i tanker og følelser. Vi jobber med den høyeste universelle kjærlighetsenergien.

Du kan bruke yoga nidra som en
- dyp avspenning
- som en hjelp til å sovne
- til hjelp ved smerter, fysiske/psykiske
- som et verktøy til selvutvikling
- forberedelse til meditasjon
- healing
- lære deg å bare være
- balansere følelser og tanker
- naturlig flyt i pusten 

Disse kursene kan gjøres igjen og igjen. Du vil kunne komme dypere og dypere i deg selv.

Denne formen for yoga nidra tar utgangspunkt iRest Yoga Nidra.
Yoga Nidra

Velkommen til en reise innover i hjertet ditt - til det stedet der det indre lyset møter det universelle lyset

Avspenning - Meditasjon - Healing
Yoga Nidra kan oppleves som en blanding mellom dyp avspenning, meditasjon og healing.

Her trenger du ikke å prøve på noe som helst. Det eneste du trenger er å lytte, observere og la ting skje.

Praktisk info
Det som er mest vanlig er å delta på kurs eller lytte til lydopptak/youtube/CD. Du kan ligge eller sitte, lukke øynene og lytte.

Når du begynner å bli kjent med det, kan du bruke de forskjellige delene i dagliglivet, eller gjøre avspenningen med å lytte og "snakke med deg selv".

Stikkord vi jobber med i Yoga Nidra:
Enhet
Polariteter
Ønske velkommen
Livssyklusen
Sansene
La alt være som det er

Enhet
Vi er selvfølgelig personer med individuelle personligheter, men en del av oss er knyttet til opprinnelsen til alt liv. Derfor enhets-tanken. På et nivå er vi alle ETT og perfekte akkurat som vi er. 

Polariteter
Vi kan kjenne at noe er varmt fordi noe annet er kaldt. Vi kan kjenne sorg fordi vi også kan kjenne glede. Yoga Nidra hjelper oss å balansere følelser, slik at det ikke blir overvekt av det ene eller det andre.

Ønske velkommen
Går det virkelig an å godta oss selv slik vi er akkurat nå? Når vi skyver ting unna, vil de alltid være der et sted. Hva tror du vil skje når vi ønsker ting velkommen?

Livssyklusen
Mennesker blir født, vokser opp, forfaller og dør. Det skjer med alt som finnes; dyr, planter, følelser, tanker osv.

Sansene
Vi bruker sansene til å oppleve hvordan vi har det akkurat nå.

La alt være som det er
Hvis vi lar ting være akkurat som det er! Hva skjer egentlig da?

 Dagliglivet

Med lydfilene på f.eks telefonen kan du, hvis du vil, sette av litt tid i hverdagen til å gjøre yoga nidra. Du kan sette deg eller legge deg ned, putte inn ørepluggene og gå inn i en avspenning der du er - på bussen, i en pause ute på tur, noen minutter i en pause på jobben, på terrassen, hjemme i stua...

Teknikkene kan også brukes i dagliglivet uten å høre på en lydfil. Det å være mer til stede her og nå. Lære å kjenne etter i kroppen hva som egentlig skjer i løpet av dagen. Når følelser kommer frem kan du gå inn i følelsene, "snakke" med dem, finne den motsatte følelsen - hva i deg gjør at den følelsen kommer frem. Kjenne hvordan du puster. La kroppen din puste. 

 


Å akseptere ting som det er

Vi fikser ikke noe i yoga nidra.

Vi lærer å observere og akseptere oss selv slik vi er akkurat nå.

 

Alt er ett - og polaritetene

Når en sjel kommer inn i en ny kropp vil den fort føle seg adskilt fra den kilden sjelen føler en nærkontakt med på høyere nivå. Vi tror at vi er adskilt, men en del av oss (Atman) har direkte kontakt med skaperkraften (Brahman). Yoga handler om å erkjenne den delen av oss som faktisk er guddommelig. Vi er en del av kilden. Vi er alle ett.

Når vi erkjenner at vi er en del av det ENE, erkjenner vi samtidig at alt er perfekt i oss på et plan. En del av oss er friske og hele mennesker.   

Men vi lever et dualistisk liv på jorda. Vi føler varmt og kaldt, tungt og lett, glad og lei oss, kjærlighet og hat, bundethet og frihet. Når vi føler oss lei oss kan det bli veldig tungt, og vi husker ikke at vi også kan føle glede. Yoga nidra minner oss om at vi faktisk har begge deler samtidig. Når vi lar begge polaritetene komme frem, skjer det noe med oss. Det blir en nullstilling eller balansering.

Uansett hvor mye vi lever her og nå i ett med alt, vil vi oppleve nye dualiteter hele tiden. Da er det godt å ha et verktøy som yoga nidra.