regresjonsterapi

 
Ca 2 timer, kr 1200


  Hvordan foregår det?

Vi snakker sammen og finner en intensjon med regresjonen. Hvor er du i livet ditt? Er det noen mønstre som går igjen? Ønsker du endring i livet? Hva er ditt innerste ønske for hvordan du vil leve?

Så legger du deg ned og blir ledet inn i en dyp avspenning.

Det er du som opplever. Jeg stiller spørsmål og støtter deg i din opplevelse.

Regresjon
Gå tilbake.

Regresjonsterapi
Lærer av, blir inspirert av og healer det som har vært.
Det kan gi større forståelse av din situasjon i dag. 
 

dividuelle timer