BALANSEVi er lagd for å være i balanse.
Hele tiden vil noe inni oss jobbe for å komme tilbake til balanse.
På alle plan.

Livet er som å balansere i senter
med armene ut til siden.

Noen ganger bærer vi på noe som er for tungt,
og tipper.

Noen ganger er det noe som er altfor lett og svevende,
så vi mister bakkekontakten.

Det handler om å oppdage det vi bærer for tungt,
eller det som drar oss ut av balanse.

Rette blikket innover.
Være til stede i oss selv.
Være nysgjerrig.
Oppdage.
Lære.
Endre noe i livet.
Små ting.
Større ting.

Slippe taket i det vi bærer på.
Slippe taket i det som drar oss og ut av balanse.
Oppdage at det endrer seg så fort vi gir det oppmerksomhet.

Synke innover i senter.
Innover til det
gode stedet
inni oss.

Line