bevegelse(.net) on-line

Åndelig oppvåkning

LESE

Start å lese

Her er oversikt over de tekstene du kan bevege deg gjennom med å trykke framover med "neste" og bakpover med "forrige", eller gå inn på den du vil ved å trykke rett på linja under. Start å lesejeg lar ordene

komme

gjennom meg


ord

jeg ikke visste

var der