Line Gudahl

Sanse, puste, bevege, være, NÅ.

Dette er ord som beskriver det jeg ønsker å videreformidle.

PAUSE er et annet viktig ord.

Min første utdannelse var innen IT, og jeg jobbet 10 år med dataprogrammering. I 1994 startet jeg på massasjekurs og gjorde etter hvert store endringer i livet - og trodde jeg var fri.

Det var starten på 25 år der jeg konstant har gått på kurs og diverse utdannelser. Jeg har reist til England, Frankrike, Sverige, Bahamas og Thailand – for å lære, forstå og utvikle meg som menneske. Kurs og utdannelser innen massasje, yoga, healing og regresjonsterapi. Det ble også en bachelor i pedagogikk og medisin.

I alle disse årene har jeg på forskjellige måter delt det jeg synes er så fint med oss mennesker. Vi er en del av universet, som er uendelig stort utover, men det er like uendelig stort innover i oss.

Høsten 2018 gjorde jeg et nytt stort skifte der jeg tar PAUSE. Pause fra å lære mer, fordi det eneste jeg virkelig trenger er å være NÅ. Akseptere øyeblikket. Være i øyeblikket.

Det resulterte i boka: når tung blir lett.

Det eneste vi trenger er å være NÅ. Bare være. NÅ.

Men noen ganger er det fint å ha et hjelpemiddel. Denne boka er et slik hjelpemiddel til å synke innover i kroppen og være NÅ.


det eneste jeg ønsker

er å være

meg

uten krav

bare være

den jeg

ER