l i n e g u d a h l . n o

Fredtun yoga

Tidspunkt: Ukedager: kl 11 eller 13, evt. ettermiddag/kveld

Sted: Stabbestad, Levangsheia

Pris per gang, ca. 90 min:

En-til-en: kr 800

Du kan samle venner og komme som en liten gruppe:

2 personer: kr 450 per person

3-4 personer: kr 300 per person (nå: maks 3 personer)

Bestill timeFredtun yoga

Pust, bevegelse og dyp avspenning.

Timene er langsomme og meditative. Min erfaring er at jo enklere øvelsene er, jo dypere virker de. På samme måte: jo mer langsomt, jo mer til stede her og nå.

Mer info kommer snart...alt jeg gjør av øvelser

er en hjelp til å havne

i en tilstand av


å bare være


der tid og rom forsvinner

der jeg har kontakt med

både jorda og universet


der min indre kraft stiger

og mine høyere selv

kommer inn il meg


her jeg er nå