l i n e g u d a h l . n o

Fredtun meditasjon

Tidspunkt: Ukedager: kl 11 eller 13, evt. ettermiddag/kveld

Sted: Stabbestad, Levangsheia

Pris per gang, ca. 90 min:

En-til-en: kr 800

Du kan samle venner og komme som en liten gruppe:

2 personer: kr 450 per person

3-4 personer: kr 300 per person (nå: maks 3 personer)

Bestill timeFredtun meditasjon

Hva er egentlig meditasjon?

Det er veldig mange inngangsporter til meditasjon. Når du er i en meditativ tilstand bare er du til stede her og nå. Det blir som å sovne. Vi bare sovner.

Hva gjør vi i disse timene?

Vi tilnærmer oss meditasjon gjennom forskjellige teknikker:

Pust, bevegelse, dyp avspenning, være her og nå, hele tiden gå dypere, føle, sanse, være i den superlangsomme bevegelsen, føle pusten i kroppen, energipunkter og energilinjer.

Hvis alt kommer fra lyset, er det lys i alt som er, også i vår kropp, sinn og sjel. Vi jobber med det universelle lyset, kroppens energi og jorda sin energi.

Gå dypere

Vi kan hele tiden gå dypere, og jo dypere du kommer, jo nærmere kommer du den du egentlig er. Jo lysere vi blir, jo mer av det som er lagret i kroppen og sinnet blir belyst. Her handler det om å oppdage, akseptere, være og la det transformeres inn i lyset.

Mer om meg og min filosofi

Vi bruker boka "når tung blir lett" som et verktøy i kurset.

Boka kom gjennom meg i 2019 da jeg hadde en 4 ukers PAUSE-tur. Jeg hadde ingen planer eller avtaler på 4 uker. Hver dag gjorde jeg en serie pusteøvelser, jeg skrev de ned, og hver øvelse ble ett kapittel i boka.

Jeg bruker boka omtrent daglig. Det kan være å åpne et sted, lese den siden, reflektere over teksten, gjøre øvelsene. Når jeg skal ta stilling til noe, gjøre endringer i livet, setter jeg en intensjon over den endringen jeg ønsker skal skje, slipper intensjonen, gjør ett kapittel hver dag. Etter 11 dager har jeg en helt annen klarhet over livet mitt.

Jeg brukte boka på PAUSE-turen i 2020 da jeg lurte på om jeg skulle avslutte praksisen på Osebakken. Etter 11 dager sendte jeg oppsigelsen. Da jeg kom hjem dukket huset opp, og alt la seg til rette med kjøp av hus og salg av leilighet. Dette var en veldig stor ting, men jeg bruker den mest til å ha det bedre i hverdagen. Jeg har hverken lyst eller lov til å love noe som helst, men føler du deg tiltrukket av dette kurset er du velkommen til å delta.

Dagliglivet hjemme

Du kan bruke boka som et hjelpemiddel for å gjøre en eller flere øvelser hver dag. Det trenger ikke å ta lang tid. 5 minutter om dagen kan merkes!

Når du gjør en øvelse, leser en tekst, reflekterer:

Det vil komme tanker og følelser. Skriv det ned i boka på den siden du er på. Tegn en tegning. Uttrykk deg på din måte. Da belyser du noe som ligger lagret i deg. Observer det som skjer inni deg. Aksepter reaksjonene dine. Gi slipp. Fortsett å gjøre øvelser.jeg lukker øynene og

er et sted

der alt er

kjærlighet


alle som kommer dit

forvandles til

lys og kjærlighet


fra: "når tung blir lett"