l i n e g u d a h l . n o

Fredtun-meditasjon

For fred og ro i kropp og sjel

Hva er meditasjon?

Når vi mediterer gjør vi gjerne en øvelse som leder oss inn i en tilstand av å "bare være". Overgangen fra dagsbevissthet til meditativ bevissthet bare skjer, akkurat som at du bare sovner. Fredtun-meditasjon handler om veien inn til meditasjon.

Under har jeg skrevet ned noen punkter som jeg har god erfaring med på min vei inn til det å "bare være".


Bevegelse - pust - avspenning

Vi er i bevegelse hele tiden. Noe i oss er i bevegelse, uansett om den fysiske kroppen er stille eller i bevegelse. Bevegelse er en av essensene i livet.

Det samme er pusten. Kroppen puster, alltid. Derfor lever vi. Vi lever livene våre, opplever ting som gir oss gode eller mindre gode følelser. Dette kan sette seg som spenninger i kroppen, slik at det blir tyngre for kroppen å puste fritt. Men kroppen puster hele tiden. Den husker også hvordan den kan puste fritt. Vi trenger å bli oppmerksomme på pusten. Føle pusten. Være i pusten.

Når vi bevisst flytter oppmerksomheten innover går kroppen over i følelsen av avspenning. Med en gang du setter oppmerksomheten på pusten, er det noe i deg som slapper av, og kroppen kan automatisk puste friere. I en dyp avspenning kan du åpne deg til din indre verden. Vi flytter bevisstheten innover i kroppen, er nysgjerrige på det som finnes inni oss.


Ønske velkommen

Vi ønsker velkommen det kroppen trenger å vise oss. Hvis vi skyver ting unna, vil det alltid være der et sted og ta opp plass. Akkurat som de tingene vi putter inn i et skap og lukker døra. Det vil være der, selv om døra er lukket. Når vi åpner døra, ser vi det som er der. Vi kan velge om vi vil beholde det eller levere det fra oss. Litt sånn er det med følelser og tanker også.


Emosjoner, tanker, minner

Positive opplevelser er hos oss som en glede og godhet. Ting som er vondt kan bli sittende igjen og ta opp plass, som tingene i skapet. Når det blir mange av disse opplevelsene som fortsatt er der, kan dette skape store blokkeringer på forskjellige måter i den fysiske kroppen. Ved å bli bevisst kroppen, pusten og det indre livet, kan disse blokkeringene starte å løse seg opp.


Tillit

Kroppen er hele tiden på vei tilbake til balanse på alle mulige måter. Det handler mye om å ha tillit til at kroppen faktisk kan ordne opp i mye selv, bare vi legger forholdene til rette. Når vi har levd et langt liv, vil ting ta tid, men ha tillit til at det beste skjer med deg.


Fortid - NÅ - framtid

Vi har lett for å henge igjen i fortida der vi blir påvirket av frykt, sorg og andre emosjoner. Tankene kan lett surre rundt i dette gamle.

Vi kan også være mye i framtida der vi stadig vekk bekymrer oss over det som skal skje.

Når vi er bevisst tilstede i sansene, kroppen og pusten, er vi til stede . Det gir en enorm kraft fordi vi da er innenfor (eller utenfor) de tunge emosjonene, minnene og frustrasjonen.

Her kan vi få tilgang til den vi egentlig er inni oss, og vi er alle mye mer enn den vi tror vi er.Bare være

Jeg har hatt mange sterke opplevelser der jeg får en følelse av å "bare være". Det er som å sovne. Vi bare sovner. Og - vi bare ER. Det kan være å sette meg ned i naturen, kikke rundt, bruke sansene, og plutselig får jeg en sterk følelse av å være i ett med det rundt meg. Det kan også føles som en intens indre følelse av glede.


Vi er en del av alt som er

Alt henger sammen.


Min inspirasjon

Punktene over er min inspirasjon til å leve et godt og rolig liv nær naturen, nå ute på landet. Det er også min inspirasjon til å dele med de som kommer til meg til massasje eller meditasjon. Siden 1994 har jeg gått på mange kurs og utdannelser innen kropp og sjel. Se mer her.


massasje

meditasjon

alt jeg gjør av øvelser

er en hjelp til å havne

i en tilstand av


å bare være


der tid og rom forsvinner

der jeg har kontakt med

både jorda og universet


der min indre kraft stiger

og mine høyere selv

kommer inn il meg


her jeg er nå